Kas tunned huvi või muret eestikeelse keevitustehnilise keele arendamise pärast ?

Kui tunned huvi või muret eestikeelse keevitustehnilise keele arendamise ja säilimise pärast või soovid anda oma panust keevitusalase terminoloogia arendamisel, siis on oodatud
osalema EVS/TK-41 tehnilise komitee „Keevitamine“ töös. Lisainfo leitav aadressilt :
https://www.evs.ee/et/committee/detail/8