Tegevused

EKÜ põhilised tegevusvaldkonnad on:

keevitusalase koolituse ja täiendkoolituse arendamine nii inseneri kui ka töölise tasemel

keevitusalaste standardite esitamine tõlkimiseks ja nende tõlkimise abistamine ja tõlgete ekspertiis

keevitajate kutsevõistluste korraldamine

keevitajate kutsestandardite koostamine

uute keevitustehnoloogiate alaste koolituste korraldamine

keevitustootmise kvaliteedi tagamise alase koolituse korraldamine ja kogemuste vahetamine

keevisliidete katsetamise alase arendustöö ja koolituse korraldamine.

EKÜ esindajad on osalenud ja osalevad mehaanikainseneride kutsestandardite koostamises ja kutseomistamise protsessis. Koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga on keevitusinseneride täiendkursused lõpetanud üle 350 inseneri, kellest suurem osa on hiljem omandanud keevitustööde koordinaatori kvalifikatsiooni. Euroopa ja rahvusvaheliste keevitusinseneride koolitust on alates 1999. a korraldatud Lasnamäe Mehaanikakoolis ja vastava rahvusvahelise sertifikaadi on saanud üle 30 spetsialist. Eesti Keevitusühingu liikmed osalevad keevitajate õppekeskuste moderniseerimisel, suurte energeetika ja tööstusobjektide ehitamisel.

EKÜ juures tegutsevad kompetentsirühmad

Keevisliidete mittepurustav ja purustav kontroll

Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt tunnustatud NDT laborid:

TTÜ mehaanika ja metroloogia labor (mehaanilised katsed)

Inspecta Estonia OÜ

Eesti Energia Testimiskeskus OÜ

T.I.S. International OÜ

Kohimo AS katselabor

Testweld OÜ

TÜV Eesti OÜ mittepurustava kontrolli labor

Keevitajate kvalifitseerimine (EN 287-1, ISO 9606-1, EN 1418, ISO 14732)

Eesti Keevitusühingu liikmed:

Inspecta Estonia OÜ (Notified Body)

Tallinna Tööstushariduskeskus

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

OÜ Uus Idee

Keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine (WPQR)

Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt tunnustatud erapooletud asutused:

Inspecta Estonia OÜ (Notified Body)

Eesti Energia Testimiskeskus OÜ

T.I.S. International OÜ

TÜV Eesti OÜ

Koolitused

AEG

15. - 23.11.17

EKÜ ESINDAJA

A.Laansoo, A.Stepanov, T. Reha

VALDKOND

Keevitustööde koordinaatorite kursus standardi EN 1090 EXC 2 tööde teostamiseks ja nõuete täitmiseks. Koolitus toimub koostöös TTÜ Avatud Ülikooliga.

Kursuse kohta täpsema info leiad siit

Kursused

AEG

15. - 23.11.17

SÜNDMUS

Keevitustööde koordinaatorite kursus standardi EN 1090 EXC 2 tööde teostamiseks ja nõuete täitmiseks.

Registreerumine: http://www.ttu.ee/taiendusoppijale

Kutse omistamine

Mehaanikainseneri kutse taotlemine Eesti Keevitusühingu kaudu

Sihtasutus Kutsekoda juures on Eesti Mehaanikainseneride Liidu poolt moodustatud inseneri kutsekomisjon, kus on esindatud ka Eesti Keevitusühing. Inseneri diplomi omamine tõendab isiku kompetentsi mehaanikavaldkonnas läbi kõrgkooli hariduse, täiendõppe ja iseseisva töö kogemuse.

Taotletavad insenerikutsed jagunevad järgnevalt: mehaanikainsener, diplomeeritud mehaanikainsener ja volitatud mehaanikainsener. Nendest kaks esimest kutset on tähtajatud.

Keevitusvaldkonnas on diplomeeritud mehaanikainseneri kutse omandanud T.Tuuder, S.Tiido, A.Hansen, U.Pado, K.Timofejev, A.Kingo, A.Kohhanov, S.Mandre, A.Hansen, A.Põld, A.Kivilo jt. Samuti olistati 2012 aasta detsembris kutsetunnistus Riina Pihlile, kes on käesolevaga teine naissoost diplomeeritud mehaanikainsener.

Volitatud mehaanikainsenerid on V.Belõi, A.Puusemp, T.Pihl, I.Ilustrumm, K.Salev, M.Saarmann, T.Jõgi, T.Kapp, A.Laansoo, T.Reha jt.

Inseneri kutse taotlemine toimub vastavalt kutsestandardile (vt www.kutsekoda.ee) astme astmelt:

mehaanikainsener - tehnikumi või kõrgkooli lõpetamisel

diplomeeritud mehaanikainsener - 5 a tehnikaülikooli(magistrikraad) või erandjuhtudel 4-5 a tehnikakõrgkooli ja täiendõppe läbimisel, lisaks iseseisva töö kogemus

volitatud mehaanikainsener - pärast diplomeeritud inseneri kutse omamist ja nõuete täitmist

Insenerikutse taotlemiseks täita vastav ankeet (http:innomet.ttu.ee/emil/) ja saata aadressil: aigar.hermaste@ttu.ee või andres.laansoo@ttu.ee.

Insenerikutse andmise ekspertiis on tasuline:

diplomeeritud mehaanikainsener - 95 eurot

volitatud insener - 162 eurot.

On võimalus ka tasuda tööandja esitatud arve alusel.

Muud üritused

Toimunud üritused

AEG

08.09.15

SÜNDMUS

Keevitusühingu väljasõit Järvamaa tööstusettevõtetesse Jalax AS ja PMT OÜ (endine Paide Masitatehas)

AEG

30.11.12

SÜNDMUS

Koostöös Inspecta Estonia OÜga koolitus "Keevitamine ja mittepurustavad katsed (NDT)". Ettekanne Eesti Keevitusühingu esimehelt A.Laansoolt.

AEG

15.11.12

SÜNDMUS

Eesti Keevitusühing osales Instrutec 2012 tehnoloogiamessil;

Keevitustehnika seminari raames käsitleti robotkeevituse, offshore konstruktsioonide ja ehituskonstruktsioonide tootmise standardi EN 1090-1 küsimusi. Samuti anti ülevaade kaasaegsetest keevitusseadmetest.

AEG

06.11.12

SÜNDMUS

Toimus EKÜ laiendatud koosolek. Päevakorras: EKÜ järgmise tegevusaasta tööplaan, uute liikmete vastuvõtt, ühingu roll Eesti keevitusmaastikul;

AEG

01.11.12

SÜNDMUS

Eesti Keevitusühing tutvus BLRT Marketex OÜ tööstuskompleksiga.

Eriline tänu BLRT peakeevitajale härra Semjon Berzonile keevitustootmise ja -toodete tutvustamise eest. Huvitavamatest toodetest võib ära mainida alumiiniumist avamere katamaraanide tootmise ning avamere tuulikute keeviskonstruktsioonide valmistamise BLRT Marketexi poolt.