PDF

Viimase 4 aasta jooksul on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium rahastanud 3...5 keevitusstandardi tõlkimist eesti keelde. Kõik alltoodud standardid on leitavad Eesti Standardikeskuse kodulehelt www.evs.ee.

Eestikeelde on tõlgitud all tabelis toodud standardid:

Jrk Standardi nimetus Lühitutvustus
1

EVS ISO 6520:2008. Keevitus ja külgnevad protsessid. Metallide keevisliidete geomeetriliste defektide liigitus. Osa 1: Sulakeevitus

Vajalik nii visuaalse, mittepurustava kui ka purustava kontrolli teostamisel
2 EVS EN ISO 5817:2007. Keevitus. Terase, nikli, titaani ja nende sulamite sulakeevitusliited (välja arvatud kiirguskeevituse meetodid). Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi Vajalik nii konstruktoritele vajaliku kvaliteeditaseme määramiseks, tehnoloogidele lubatud suurusega defektide lubatavuse hindamiseks, kontrollijatele hindamiskriteeriumite saamiseks. Vajalik igas ettevõttes
3 EVS EN 287-1:2006. Keevitajate atesteerimine. Sulakeevitus. Osa 1: Terased Põhilised uued momendid on torude keevitusasendid ja TIG protsessi täpsem klassifitseerimine, nt protsess nr 142 on TIG-keevitus ilma lisametallita.
4 EVS EN ISO 9606:2005. Keevitajate atesteerimine. Sulakeevitus. Osa 2: Alumiinium ja alumiiniumsulamid Keevitajate atesteerimine alumiiniumi keevitamiseks.
5 EVS EN 1418:1999: Keevituspersonal. Sulakeevituse operaatorite ja kontaktkeevituse seadistajate atesteerimine metalsete materjalide täismehhaniseeritud ja automaatkeevituseks Sulakeevituse operaatorite ja kontaktkeevituse seadistajate atesteerimine. Toodud ka robotkeevituse operaatorite atesteerimise põhimõtted
6 EVS EN 22553:2000. Keevisliited ja jootliited. Tähistamine joonistel Vajalik konstruktoritele.
7 EVS EN ISO 14731:2006. Keevitustööde koordineerimine. Ülesanded ja kohustused Vajalik keevitustööde koordinaatorite ülesannete, kohustuste ja vastutuse määramiseks
8 EVS EN ISO 14175:2008. Keevitustarvikud. Sulakeevituse ja seonduvate protsesside gaasid ja gaasisegud Toodud uus kaitsegaaside, eriti segugaaside liigitus ja tähistus.
9 EVS EN ISO 3834-1:2006. Keevituse kvaliteedinõuded metallide sulakeevitusel. Osa 1: Sobiva kvaliteedinõuete taseme valiku kriteeriumid Toodud keevituse kvaliteedisüsteemide kolme taseme kirjeldused. Vajalik kvaliteedisüsteemi väljatöötamisel
10 EVS EN ISO 3834:2. Keevituse kvaliteedinõuded. Metallide sulakeevitus. Osa 2: Laialdased kvaliteedinõuded Kõige kõrgema tasemega keevituse kvaliteedisüsteemi osad. Vajalik kvaliteediinseneridele.
11 EVS EN ISO 15607:2004. Metallmaterjalide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine. Üldreeglid Keevitusprotseduuride atesteerimise üldreeglid. Kirjeldatud erinevaid meetodeid keevitusprotseduuride atesteerimiseks e heakskiiduks ja toodud atesteerimise etapid.
12 EVS EN ISO 15614-1:2004. Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 1: Teraste gaas- ja kaarkeevitus ning nikli ja niklisulamite kaarkeevitus Katseline meetod. Vajalik igal keevitusfirmal keevitusprotseduuride koostamise, planeerimise, proovikehade valmistamise, katsetamise ja atesteerimispiiride määramiseks.
13 EVS EN ISO 15614-2. Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 2: Alumiiniumi ja selle sulamite kaarkeevitus Katseline meetod. Vajalik igal keevitusfirmal keevitusprotseduuride koostamise, planeerimise, proovikehade valmistamise, katsetamise ja atesteerimispiiride määramiseks.
14 EVS EN 1090-1:2009+A1:2011 Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 1: Kandeelementide vastavushindamine Vajalik igale ehituskonstruktsioone tootvale firmale.
15

EVS EN 1090-2:2008. Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 2: Tehnilised nõuded teraskonstruktsioonidele

Kandeelementide vastavushindamine. Vajalik ettevõtte ettevalmistamisel EN 1090-2 sertifikaadi taotlemisel.
16 EVS EN ISO 9692-1:2006. Keevitus ja külgnevad protsessid. Soovitused liidete ettevalmistamiseks. Osa 1: Teraste käsikaarkeevitus, kaarkeevitus kaitsegaasis, gaaskeevitus, TIG-keevitus ja kiirguskeevitus Toodud info erinevate keevitusprotsesside kasutamisel detailide servade faasimise ja õhupilu kohta.
17

EVS EN 1011-1:2009. Keevitus. Soovitused metalsete materjalide keevitamiseks. Osa 1: Üldjuhised kaarkeevituseks

Toodud põhilised terminid ja keevituse soojussisestuse määramise valem koos erinevate protsesside kasuteguriga.
18

EVS EN 1011-2: :2001/A1:2004 Keevitamine. Soovitused metallmaterjalide keevitamiseks. Osa 2: Ferriitteraste kaarkeevitus

Tõlkimisel. Vajalik meetmete võtmiseks erinevate pragude vältimiseks terastes. Toodud ettekuumutuse määramise metoodika
19

EVS-EN 1011-3:2001/A1:2004 Keevitamine. Soovitused metallmaterjalide keevitamiseks. Osa 3: Roostevabade teraste kaarkeevitus

Tõlkimisel. Üldised juhised erinevate roostevabade teraste tüüpide keevitamiseks ja keevitusjärgseks töötluseks.
Sitemap
© Eesti Keevitusühing
Ehitajate tee 5, Tallinn 19086, tel.: 620 3347, email: info [ät] keevitusuhing.eu