Eesti Keevitusühing

Eesti Keevitusühing (EKÜ) on asutatud 5.veebruaril 1996. aastal kui keevitamisega tegelevate füüsiliste ja juriidiliste isikute ühendus edendamaks Eestis keevitusalase info vahetust, keevitusalast koolitust, arendustööd, kvaliteeditagamist, standardimist, spetsialistide kvalifitseerimist ja tootlikkuse tõstmise meetodeid keevitustehnika valdkonnas.

Samuti on EKÜ juurde on moodustatud Eesti Standardikeskuse egiidi all standardimise tehniline komitee "Keevitus", kelle ülesandeks on ettepanekute tegemine standardite ülevõtuks, tõlkimiseks kui ka tõlgete kvaliteedi ekspertiis.

2016_koosolek_2___copy 10.05.2016 võõrustas Estanc AS järjekordset Eesti Keevitusühingu aastakoosolekut, mille avas ühingu president Andres Laansoo ülevaatega ühingu tegevustest ja plaanidest.
Eriline tänu Tõnis Tuuderile, Estanc AS-i kvaliteedijuhile, koosoleku võõrustamise ja organiseerimise eest.
1468258504_2016 2016 aasta juunis külastas Eesti Keevitusühingu delegatsioon Jõhvis asuvat Eesti Energia Tehnoloogiatööstuse tootmiskompleksi ning Narvas asuvat Eesti Energia Testimiskeskuse laborit.
Ühing tänab Tehnoloogiatööstust ja eriti tema kvaliteedijuhti Liisi Tamret väga huvitava vastuvõtu korraldamise eest.
2016 septembris toimuvad järjekordsed keevitustööde koordinaatorite kursused standardi EN 1090 EXC 2 tööde teostamiseks ja nõuete täitmiseks. Koolitust aitab läbi viia ka Eesti Keevitusühing.
Selle aasta septembris viib Inspecta Estonia OÜ läbi järjekordse eestikeelne VT-2 tasemega keevisõmbluste visuaalse kontrollija kursused, et tõsta keevisõmbluste kontrollijate teadmisi ja kvalifikatsiooni. Kursus on soovitatav kõigile neile, kes puutuvad igapäevaselt kokku keevisõmbluste visuaalse hindamise ja kontrolliga.
Sitemap
© Eesti Keevitusühing
Ehitajate tee 5, Tallinn 19086, tel.: 620 3347, email: info [ät] keevitusuhing.eu