Eesti Keevitusühing

Eesti Keevitusühing (EKÜ) on asutatud 5.veebruaril 1996. aastal kui keevitamisega tegelevate füüsiliste ja juriidiliste isikute ühendus edendamaks Eestis keevitusalase info vahetust, keevitusalast koolitust, arendustööd, kvaliteeditagamist, standardimist, spetsialistide kvalifitseerimist ja tootlikkuse tõstmise meetodeid keevitustehnika valdkonnas.

Samuti on EKÜ juurde on moodustatud Eesti Standardikeskuse egiidi all standardimise tehniline komitee "Keevitus", kelle ülesandeks on ettepanekute tegemine standardite ülevõtuks, tõlkimiseks kui ka tõlgete kvaliteedi ekspertiis.

Nüüd on avatud ühingu kodulehel uus rubriik "Foorumi", millega on loodud hea keskkond, kus on saab aktiivselt alustada, jätkata ja arendada keevitusalast diskussiooni ning probleemikäsitlust. Ühing julgustab aktiivselt kasutama avanenud võimalust.
2016 septembris toimuvad järjekordsed keevitustööde koordinaatorite kursused standardi EN 1090 EXC 2 tööde teostamiseks ja nõuete täitmiseks. Koolitust aitab läbi viia ka Eesti Keevitusühing.
2015 aasta septembris käis Keevitusühing iga-aastase ettevõttekülastuse raames tutvumas Paides asuvate PMT OÜ (endine Paide Masinatehas) ja AS Jalax tootmisega.
Selle aasta septembris viib Inspecta Estonia OÜ läbi järjekordse eestikeelne VT-2 tasemega keevisõmbluste visuaalse kontrollija kursused, et tõsta keevisõmbluste kontrollijate teadmisi ja kvalifikatsiooni. Kursus on soovitatav kõigile neile, kes puutuvad igapäevaselt kokku keevisõmbluste visuaalse hindamise ja kontrolliga.
Sitemap
© Eesti Keevitusühing
Ehitajate tee 5, Tallinn 19086, tel.: 620 3347, email: info [ät] keevitusuhing.eu